2007 Joe Val backstage warning-0716
2007 Joe Val banjo raffle winner-0788
2007 Joe Val Green Room pickin-0270
2007 Joe Val Green Room pickin-0274
2007 Joe Val Green Room pickin-0654
2007 Joe Val Green Room-0284
2007 Joe Val Green Room-0286
2007 Joe Val guitar raffle winner-2043
2007 Joe Val mandolin raffle winner-2045
2007 Joe Val Vendor area entertainment-0279
2007 Joe Val Vendor area entertainment-0313
2007 Joe Val Vendor area-0280
2007 Joe Val Workshop with No Speed Limit-0291
2007 Joe Val Workshop with No Speed Limit-0295
2007 Joe Val, David Davis at the record table-1188
page 1 of 2